Flytrafikk har alltid vært en av de mest fascinerende tingene som mennesket har koordinert. Det kan godt hende at der er mye mer plass til å bevege seg på når man er i luften, men samtidig er det ikke noen veier og skilt som viser hvor man skal fly hen. På samme tid er det store tonnstunge fly, som flyr med over 800 kilometer i timen. Så da skal man i god tid gjøre justeringer, hvis man er på kollisjonskurs. Det er især ved lufthavner at koordinasjonen skal være på topp, da mange fly lander og letter hele tiden. Og man skal sørge for at flyene bruker de riktige banene, for å unngå komplikasjoner.

Lufthavner er knutepunkter for flytrafikk

Visualisering av flytrafikken over Europa

Visualisering av flytrafikken over Europa

På de største lufthavnene er det flere tusen mennesker som skal igjennom hver eneste dag. Dette setter et stort press på organiseringen av flyene og landingsbanene, så alt er i den skjønneste orden. For problemet med fly er at når det en sjelden gang skjer et uhell, kan det få fatale konsekvenser. Man kan ikke bare lande et fly spontant, om noe plutselig skulle oppstå, da vinkelen som det har når det lander, er essensielt i forhold til om flyet lander i et helt stykke eller i smådeler. Derfor er det så viktig at alt blir gjort helt etter boken, hver eneste gang. Både piloter og koordinatorer skal være høyt utdannet, i tillegg til å være enormt klare og fokusert, for at kunne få lov til å styre enten fly eller flytrafikken, da de har mange menneskers liv i deres hender.

Været kan påvirke flytrafikken

Det er viktig for en velfungerende flytrafikk at alt kjører etter en bestemt tidsplan, på klokkeslettet. Man kan selvfølgelig aldri helt vite når det kommer til været, som kan spille en kjempestor rolle. Stormer og tåke kan gi store problemer i lufthavnene og for pilotene, som i noen tilfeller kan beslutte at avganger skal utsettes, for at være på den sikre siden. Mange har garantert prøvd å fly og bli ramt av turbulens, som kan være ubehagelig og irriterende, da man ikke riktig kan foreta seg noe og all servering blir satt i bero. Uansett skal man være glad for, at en velfungerende flytrafikk har sørget for å gjøre verden til et mye mindre sted, og at man relativt lett kan reise til den andre siden av jorden. Det har helt avgjort vært med til at binde hele verden bedre sammen.