Når man snakker fly historie er det uunngåelig å ikke nevne de amerikanske Wright-brødre. Wilbur og Orville var to brødre med fire år i mellom dem. Gjennom hele deres liv hadde de vært veldig fascinert av drømmen om en gang å kunne fly. I 1903 i desember foretok de verdens første personflyvning med en motordrevet maskin. Flyturen var dog ikke særlig lang. De fløy kun i 59 sekunder, men de nådde å fly nesten en halv kilometer. Deres kamp for å komme i luften hadde dog ikke vært lett. Mange personer før dem hadde forsøkt å foreta flygninger, med en maskin som hadde større massefylde, enn luften omkring dem, men uten å lykkes. Wright-brødrenes flytur ble senere den viktigste og revolusjonerende del av fly historie, som vi kjenner den i dag.

En danske blir del av fly historie

Brødrene Wilbur og Orville i luften i over 9 minutter den 24. oktober 1911 i North Carolina.

Brødrene Wilbur og Orville i luften i over 9 minutter den 24. oktober 1911 i North Carolina.

Det var ikke kun amerikanerne og englenderne som ville være med, når det var snakk om flygning. En danske ved navn Jacob Ellehammer har også en veldig viktig del i fly historien. Ellehammer var kjent som flypioner og oppfinner. Han foretok sitt første flyforsøk i starten av 1906 på Lindholm, men utfallet ble ikke det som Ellehammer hadde håpet. Han visste at han måtte endre noe drastisk for at det noensinne ville kunne la seg gjøre. Ellehammer bygget derfor en ny motor til flyet, da han mente at det skyldes manglende motorkraft. Den nye motor hadde 18 hestekrefter. Dermed hadde han bygget en motor, som hadde dobbelt så mange hestekrefter, som den foregående. I august 1906 lyktes det Ellehammer at få flyet til å løfte seg. Kun en måned senere lykkes det å få flyet til å holde seg i luften. I dag betraktes Ellehammer, som en av de største europeiske flypionerer.

Jetfly revolusjonerende fly historie

Det skulle gå over tretti år fra den første flygning til at det første jetfly ble laget. Dette var en tysk flymaskin ved navn Heinkel. Det var et veldig hurtig fly, som kunne fly 650 kilometer i timen. Dette var med klar margin, det raskeste flyet på den tiden. Jetflyene er veldig annerledes enn propellflyene, fordi de er bedre i prestasjonene i luften. Samtidig er de bedre til at håndtere høyder, noe som gjør dem til attraktive fly militært. Senere lyktes det å lage fly som fløy hurtigere enn lydens hastighet. Disse er ikke tradisjonelle passagerfly, men primært fly til militært bruk.