De svarte boksene inneholder informasjon om hver eneste liten ting, som skjer med flyet mens det er i luften, noe som også blir kalt en Flight Data Recording (FDR), på norsk går det under samlebetegnelsen ferdsskriver, som i realiteten er både flygeregistrator og taleregistrator. Taleregistratoren kalles på flyspråket Cockpit Voice Recorder. Med boksen kan man finne ut av hva flyets piloter har kommunisert og snakket om gjennom flyturen. Den er et sikkerhetselement, som skal være med til å sikre flytrafikk. Hvis det i løpet av turen går noe galt med flyet vil denne informasjon bli lagret i boksens hukommelse. På denne måten kan man sikre seg i mot, at lignende tilfeller vil skje, mens man er i luften. Derfor er den svarte boks vel så mye et middel til utvikling av alle former for ny flyteknologi. Selv om boksen er navngitt med fargen svart. Så er den i virkeligheten mer rød eller oransje, fordi det er lettere at finne frem til boksen, når det er snakk om et flystyrt.

De fysiske krav til den svarte boks

Den svarte boks (flightrecorder)

Den svarte boks (flightrecorder)

For at den svarte boks ikke skal gå tapt under et eventuelt flystyrt, plaserer man den i haleroret på flyet. Et fly vil vanligvis styrte ned med snuten først, da denne er tyngre enn halen. Boksen skal kunne klare en påvirkning på 3.400 G. Til sammenligning vil en person på 70 kg, som blir utsatt for en g-kraft på 6 G oppleve en vekt på 650 kg. Det er altså ett enormt trykk boksen skal kunne tåle. Samtidig skal den kunne tåle en temperatur på 1100 grader celsius i over en halv time. Den skal kunne motstå en vanndybde på mer enn 6000 meter, hvis flyet skulle styrte ned i havet. Det kan etter flystyrt være veldig vanskelig å finne den svarte boks. Derfor er den utstyrt med en pinger, så den er lettere å finne.

Den svarte boks blir nesten alltid funnet

Ved flystyrt finner man nesten alltid frem til boksen uansett hva flyet og dets passasjerer har vært utsatt for. Den svarte boks er så godt laget og av så høy teknisk og materiell kvalitet, at man ikke skal frykte for at den ikke blir funnet. Men den har noen begrensninger. Den utsender nemlig kun et signal i en begrenset tid før batteriet i den blir tomt. Dette førte til at man ikke fant boksen i et malaysisk fly, som plutselig forsvant i mars 2014. Derfor har man ikke vært i stand til å oppklare hva som skjedde med det flyet under katastrofen.