Bergen lufthavn Flesland er Norges nest størst flyplass med drøyt 5,9 millioner passasjerer i 2016. Bergen lufthavn ligger 16 km sør for Bergen sentrum. Turen tar rundt 25 minutter fra sentrum, avhengig av trafikk.

Bergen Lufthavn Flesland

Bergen Lufthavn Flesland

Bergen Lufthavn Flesland

Med Bergen som Vestlandets hovedstad er Bergen Lufthavn Flesland i sterk vekst. Den opprinnelige flyplassen ble bygget for 2,8 millioner reisende, i dag er dette tallet mer en doblet og Flesland Flyplass som den heter på folkemunne, er i dag Nores nest størst flyplass basert på passasjerantallet i 2016.
Nytt terminalbygg står ferdig i august 2017 og vil møte behovene for Vestlendinger, Bergensere, nærings- og reiseliv på en effektiv måte.

Bergen Lufthavn Flesland – Infrastruktur

Det er i motorvei kun deler av strekningen mellom sentrum og Bergen Lufthavn, en del køer kan oppstå i knutepunkter og særlig i rushtiden, da må en beregne langt mer enn 25 minutter på den 16 km lange strekningen. Følg skilting til Flesland og kjør riksvei E39 og Rv580 til Flyplassvegen og Terminalen. Flybussen kjører hvert 10. minutt, i tillegg til andre rutebusser bl.a. til Sotra. Skal du med Hurtigruten kan du velge å ta deres egen shuttle direkte til båten. For tiden går det også Shuttle-buss til Bybanens endestasjon ved Birkelandsskiftet. Forlengelse av bybanen vil medføre at passasjerer i løpet av 2017 vil kunne ta bybanen helt inn i underetasjen av det nye terminalbygget. Avinor har med dette en målsetning med å øke kollektivandelen til og fra flyplassen med 40%.

Bergen Lufthavn Flesland – Historie

Flesland var opprinnelig en gård og tilhørte i middelalderen Apostelkirkens gods. Bergen kommune eksproprierte deler av gården i helt tilbake i 1937 med tanke om en flyplass for Bergen. Endelig plassering av flyplassen ble først avklart i 1952 og gården ble enda mindre. Når lokalisering av flyplassen var et faktum gikk det hurtigere, NATO finansierte lufthavnen og Flesland Flyplass kunne åpne i 1955 med en 3.000 meter lang rullebane. Selv om det ikke har vært noen fast skvadron stasjoner på Flesland, så har den både blitt brukt til både sivil- og militærflyplass.

Bygget som ble oppført den gang var tegnet av arkitekt Halfdan Grieg. Da nytt ble oppført i 1988 var det den samme arkitekten som stor bak. Den gamle flyplassbygningen ble da base for helikoptertrafikk som i hovedsak er trafikk til og fra Nordsjøen.

Flyplassen har vært et yndet stede for fly-spottere, det var ikke uvanlig å legge søndagsturen med hele familien til flyplassen på f.eks. 70-tallet, da det å faktisk fly til et annet sted, fortsatt var for fåtallet. På 80-talle var ikke Bergenserne sene med å sette seg på første charterfly til Syden da charterturismen både her og i Norge ellers fikk sin blomstringstid. Fra Bergen Lufthavn Flesland går det i tillegg til de mange charterturer direkteruter til de fleste store knutepunkt flyplasser i Europa, slik som Amsterdam, London, Paris, Købehavn m.m. Mange storbyer både i Øst- og vest Europa kan du i dag nå fra flyplassen, i tillegg til langdistanseflygning til Tokyo, Japan.