Flyradar endret den moderne flytrafikken.

Når man tenker på, hvordan flytrafikken blir koordinert, blir man stadig overrasket over at det ikke oppstår flere ulykker, enn det rent faktisk gjør, når man har en mengde store fly, som flyr veldig hurtig og som skal lande på samme sted. Alt sammen er blitt gjort mulig ved hjelp av radaren, som spiller en veldig viktig rolle innenfor koordineringen av flytrafikk. Radaren gir mulighet for at kontrolltårnene og fly kan se hva som ellers befinner seg i luftrommet, og man kan dermed unngå sammenstøt.

Krigen utviklet en flyradar

Mange av de største teknologiske fremskritt blir gjort i forbindelse med militæret, og især når man er i krig. 2. Verdenskrig er et godt eksempel på dette, hvor radaren spilte en viktig rolle i de alliertes endelige seier. At denne senere er blitt brukt til mer sivile gjøremål, må sies å være et perfekt utfall for alle parter. Denne radaren er nå blitt laget som en flyradar, så den kan gjøre nytte i fredelige tider og på den måten sørge for at flytrafikken er blitt langt bedre, enn den noensinne har vært før. Krig er generelt en forferdelig tid, men innenfor det teknologiske område presser det deltakerne til det ytterste for til å finne en fordel, noe som gir mange oppfinnelser, som især gagner flytrafikken.

Flyradar i stedet for radio

Tidligere var det radiokontakt, kort og menneskelig koordinasjon fra kontrolltårnene, som sørget for at flytrafikken ble koordinert som den skulle. Radaren har dog endret dette revolusjonært og sørget for at menneskelige feil ikke kan spille så stor rolle, som den tidligere gjorde innenfor luftfarten. En flyradar er i den moderne verden en veldig viktig del av flyet, men det kan likevel skje ulykker, slik som man så det med flyet fra Malaysia. Her ble radaren av uforklarlige årsaker slått av og man kunne ikke fra kontrolltårnene lengre følge flyets kurs. Dette medførte at ulykken kunne skje, uten at man hadde noen som helst anelse om, hva som skjedde. Flyradar kan sies å være en av de viktigste elementer i flytrafikken, som vi kjenner den i dag, da den har så mange ulike fordeler. Jo mer avansert vår radarteknologi blir, jo lettere er det å holde styr på all verdens flytrafikk og på denne måten sørge for, at det blir koordinert til perfeksjon. Radaren har i hvert fall gjort det mye mer sikkert å fly, enn tidligere.